Osnovna oprema

OSNOVNA OPREMA

LOPAR

Lopar sestavljajo glava loparja, vreteno in ročaj. Glava loparja omejuje mreţo loparja, ki jo sestavljajo enakomerno prepletene strune. Lopar ne presega 68 cm v celotni dolţini in 23 cm v širini. Glede na kvaliteto loparjev ločimo nekoliko slabše rekreativne loparje, dobre rekreativne loparje in vrhunske tekmovalne loparje. Prvi so po navadi narejeni iz aluminija, dobri rekreativni loparji so iz grafita, vrhunski pa iz sodobnih materialov, kot je kevlar, karbon ipd. Slednji niso primerni za začetnike, saj so pretrdi in prelahki. Za začetnika, tudi otroka, je primeren mehkejši lopar z nekoliko teţjo glavo, saj tak lopar začetnik laţje vodi skozi zamah oz. mu to pomaga kar lopar. Tudi pri strunah je podobno; pretrdo napete strune omogočajo boljši občutek pri izvedbi udarca, vendar pa zahtevajo pravilno izvedbo udarca in močnejše delo zapestja. Pozorni moramo biti tudi na ročaj loparja. Le-ta se mora dobro prilegati v dlan. Ne sme biti predebel, saj je tako onemogočeno dobro delo zapestja, udarci pa se izvajajo na moč (Šeme, 2006).

 

ŽOGA

Žoga je narejena iz naravnih in/ali sintetičnih materialov. Ne glede na material, imajo vse ţoge podobne karakteristike leta kot tiste, ki jih sestavljajo gosja peresa in plutovinasta kapica, ki je prevlečena s tanko plastjo usnja. Take ţoge omogočajo najboljši občutek in kontrolo udarca. Imajo le eno slabost – hitro se uničijo. Ţoge iz umetnih materialov (iz plastike) so bolj trpeţne in primerne za rekreativno igro. V tekmovalnem badmintonu se uporabljajo izključno samo peresne ţoge, zato nanje privajamo tudi najmlajše v badmintonski šoli ţe od vsega začetka.

 

ŠPORTNA OBUTEV

Kot oprema so pri badmintonu pomembni tudi ustrezni copati. Najbolje je, da imamo posebno športno obutev za dvoranske športe. Le-ta namreč odlično preprečuje drsenje. To pa je pri badmintonu zaradi kratkih in hitrih štartov ter hitrega zaustavljanja zelo pomembno. Športna obutev mora biti lahka in dovolj proţna, da ne ovira gibanja, in ne pretrda, da ne pride do poškodb in ţuljev. Dobro je, da je spredaj in pri straneh ojačana in da ima tudi ojačano gumo na peti.

 

IGRIŠČE IN MREŽA

Igrišče je lahko specialno badmintonsko iz umetne mase in s črtami samo za badminton. Lahko pa so badmintonska igrišča narisana tudi na parketu v telovadnici, kot je danes ţe v večini šolskih telovadnic. Mreţa na igrišču, ki je visoka 155 cm, mora biti močno napeta. Pokrivati mora celotno širino igrišča in ne sme prepuščati ţog.

Uporabljeni viri:

povzeto po diplomskem delu Tjaše Šeme: https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22059130SemeTjasa.pdf